torsdag 19 december 2013

Portföljen i sin helhet
Här kommer då min portfölj i sin helhet, med fördelningen och allt. En ganska fokuserad portfölj alltså, där jag gärna hade sett att H&M och SJR kunde ha stått för en större andel. I längden är det dock inga problem med diversifieringen, jag tycker det är svårare att begränsa antalet innehav på lång sikt än motsatsen, och fördelningen är som tidigare nämnts ett resultat av senare års arbete med att minska antalet portföljinnehav (som dock är färdig nu).


I framtiden ser jag mig avyttra Pricer helt och hållet, eventuellt H&M också om uppgången fortsätter. Detta tar dock emot men är ett nödvändigt ont. G5 Entertainment är också till salu på lite längre sikt. SJR hoppas jag kunna öka i någon gång i framtiden, ett annat innehav som det nog blir ett inlägg om i framtiden och som kan komma in i portföljen är den norska koncernen Atea. 
När det gäller portföljens största innehav så ska jag tids nog överväga att minska detta något, kanske till förmån för Lollands bank eller för att bygga likvider. Sett till dagens marknadssituation hade jag gärna haft mera likvider i portföljen men det är svårt med tanke på att jag inte har satt in några pengar på ett halvår. 
När det gäller AQ Group så har jag en uppgång på 80% från inköpspris så portföljandelen är i detta fall ett resultat av en uppvärdering. Jag har egentligen lite för dålig kompetens om branschen men har förlitat mig på ägarnas kunskap och erfarenhet samt deras genuina ägarintressen. Svårt läge där jag skulle kunna bli osäker på mitt innehav i en stormig situation, hmm..

Vad tycker du skulle kunna förbättras?

onsdag 4 december 2013

Prospekt: Candy King

Candyking Holding AB går till börsen. Skummade igenom prospektet på Avanza. Bolaget ser ut som ett klassiskt "offer" för private equity branschen - och timingen är onekligen genomtänkt med börsen nära all-time high.
Bolaget har ett snitt VPA de senaste tre åren på ca -40 kr, och aktien kostar runt 30 i IPO:n. Eget kapital är negativt för tillfället och lågt historiskt sett (2010 var det dock också negativt, så mycket som -172 miljoner).
Av 1300 Mkr anläggningstillgångar är 1100 immateriella, förmodligen goodwill och varumärken?.

EBIT/rörelseresultaten ser förstås bättre ut (vid en snabb överblick ser det rent av billigt ut med 4-5 kr / aktie) men för mig är det aningen för exotiskt med negativt EK och såpass höga lånekostnader och skulder.

Min första investering i en nyemission/IPO får helt enkelt vänta lite till, det har jag inga problem med... Har du någonsin deltagit i en nyemission eller IPO?