torsdag 19 december 2013

Portföljen i sin helhet
Här kommer då min portfölj i sin helhet, med fördelningen och allt. En ganska fokuserad portfölj alltså, där jag gärna hade sett att H&M och SJR kunde ha stått för en större andel. I längden är det dock inga problem med diversifieringen, jag tycker det är svårare att begränsa antalet innehav på lång sikt än motsatsen, och fördelningen är som tidigare nämnts ett resultat av senare års arbete med att minska antalet portföljinnehav (som dock är färdig nu).


I framtiden ser jag mig avyttra Pricer helt och hållet, eventuellt H&M också om uppgången fortsätter. Detta tar dock emot men är ett nödvändigt ont. G5 Entertainment är också till salu på lite längre sikt. SJR hoppas jag kunna öka i någon gång i framtiden, ett annat innehav som det nog blir ett inlägg om i framtiden och som kan komma in i portföljen är den norska koncernen Atea. 
När det gäller portföljens största innehav så ska jag tids nog överväga att minska detta något, kanske till förmån för Lollands bank eller för att bygga likvider. Sett till dagens marknadssituation hade jag gärna haft mera likvider i portföljen men det är svårt med tanke på att jag inte har satt in några pengar på ett halvår. 
När det gäller AQ Group så har jag en uppgång på 80% från inköpspris så portföljandelen är i detta fall ett resultat av en uppvärdering. Jag har egentligen lite för dålig kompetens om branschen men har förlitat mig på ägarnas kunskap och erfarenhet samt deras genuina ägarintressen. Svårt läge där jag skulle kunna bli osäker på mitt innehav i en stormig situation, hmm..

Vad tycker du skulle kunna förbättras?

onsdag 4 december 2013

Prospekt: Candy King

Candyking Holding AB går till börsen. Skummade igenom prospektet på Avanza. Bolaget ser ut som ett klassiskt "offer" för private equity branschen - och timingen är onekligen genomtänkt med börsen nära all-time high.
Bolaget har ett snitt VPA de senaste tre åren på ca -40 kr, och aktien kostar runt 30 i IPO:n. Eget kapital är negativt för tillfället och lågt historiskt sett (2010 var det dock också negativt, så mycket som -172 miljoner).
Av 1300 Mkr anläggningstillgångar är 1100 immateriella, förmodligen goodwill och varumärken?.

EBIT/rörelseresultaten ser förstås bättre ut (vid en snabb överblick ser det rent av billigt ut med 4-5 kr / aktie) men för mig är det aningen för exotiskt med negativt EK och såpass höga lånekostnader och skulder.

Min första investering i en nyemission/IPO får helt enkelt vänta lite till, det har jag inga problem med... Har du någonsin deltagit i en nyemission eller IPO?

lördag 30 november 2013

Min portfölj - SJR, Vitec och eWork


SJR - Ett litet innehav som fokuserar på rekryterings- och konsulttjänster samt karriärrådgivning för tjänstemän inom ekonomi, bank och finans. VD Per Ogunro startade företaget och äger en rejäl bit av det, något som jag ser som väldigt viktigt, framförallt i denna typen av företag.
Deras nischning och specialisering är tilltalande och det senaste året eller så har man haft en ensiffrig tillväxt samtidigt som deras marknad har minskat något, man tar alltså marknadsandelar. De behöver inte mycket kapital för att växa utan kan dela ut det mesta, medans det de behåller investeras till en hög avkastning. Ett trevligt inslag är deras CSR/välgörenhetsarbete som är ganska ambitiöst.

Hade önskat ett större innehav men en vacker dag kommer det nog en lägre värdering - även om SJR verkligen inte är överprisade vill jag helst se en avkastning på minst 10% (som nedre gräns i ett sannolikt scenario), och till dagens värdering ligger detta i mitten/övre delen av intervallet.

Vitec - Ett litet företag som har siktat in sig på smala mjukvarunischer inom ett par olika branscher. De har uppvisat en kraftig historisk tillväxt som förmodligen inte kommer att upprepas på samma sätt, men jag hoppas ändå på en del framtida tillväxt, förmodligen kommer en substantiell del av denna komma från förvärv. Vid bara en bibehållen vinstnivå kommer jag trots detta få en tillfredsställande (men inte mer, GAV är väl ca 70) avkastning, detta är jag väldigt glad i - sannolik tillväxt utan att denna är inprisad i aktiekursen.
Vitec har stött på en del motgångar i det sista men inget allvarligt, man jobbar på som vanligt med en nästan ständig integrering av förvärv och man har strukturerat om verksamheten en del de sista två åren.

De två grundarna är storägare och ledare som alltså har byggt bolaget från botten och upp. De uppvisar hög integritet, tålamod och verkar inte göra något förhastat som att köpa något som är för dyrt. Vitec har en historik som förvärvsmaskin som har köpt lönsamma, välskötta bolag till ett relativt billigt pris och sedan höjt lönsamheten genom olika koncernfördelar. Nischernas litenhet gör att de stora drakarna inte är något hot, men kan också begränsa framtida utveckling. Konkurrensfördelarna ser ut att vara ganska rejäla, med höga byteskostnader och "effective scale", alltså att marknaden är så liten att det inte finns belägg för något stort antal aktörer. I framtiden förväntar jag mig som sagt en viss vinsttillväxt - inget explosivt, men kanske går man också in i någon ny nisch eller gör något större förvärv.
Aktieingenjören har skrivit mycket bra om Vitec, och om jag inte minns fel var det också via honom jag hittade företaget. Gustav på gustavsaktieblogg likaså.


eWork - Ett sätt att ta del av den lönsamma konsultmarknaden utan några av de traditionella riskerna. En enligt mig ganska genialisk B2B affärsidé som dock självklart går att kopiera, men eWork har blivit ganska stora på ganska kort tid och jag tror att de har starka konkurrensfördelar i form av "first mover advantage" och nätverkseffekten. Med en objektiv urvalsprocess och effektiv administration underlättar de livet för sina kunder, och gör det lättare för många konsulter/konsultverksamheter att få projekt eller längre kontrakt att jobba med.

Sedan ska man aldrig överskatta dessa och utan en ledning och styrelse som verkar ytterst kompetenta så hade jag inte investerat i eWork. Salénia AB, styrelseordförandens bolag äger knappt en fjärdedel av företaget och även VD har en substantiell del, annars är ägarskapet relativt splittrat, bland annat äger Öresund ca 7%.

Jag köpte in mig efter en lång period av tillväxt till ca P/E 15, och överskattade kanske därmed den framtida tillväxten något. När jag köpte hade man växt med 20-30% per år de senaste åren men nu har det saktat ner, och kombinerat med en krympande marginal på grund av stora, långsiktiga ramavtal har detta gjort att den kortsiktiga utvecklingen inte har varit tillfredsställande sedan köp. Men jag har en stark tro på bolaget på lång sikt, man har en väldigt gedigen affärsmodell som man håller på att rulla ut i hela Skandinavien, den är skalbar, kräver väldigt lite kapital och resten kan delas ut. 


Detta var sista delen, och hela portföljen är redovisad. Jag vill gärna ha kommentarer och frågor om mina innehav, och en massa kritik!! 

måndag 25 november 2013

Min portfölj - Nordjyske Bank, Pricer och Protector Forsikring

Jag fortsätter serien om min portfölj och det är bara tre bolag kvar efter detta inlägget. Först ut idag är..


Nordjyske Bank - Som Aktiefokus, Lundaluppen och Ägamintid med flera har skrivit om. 
Caset är alltså en bank som går med vinst i en nedpressad marknad, jag har betalat P/E ca 9-10 (kurs 80) räknat på en vinst som pressas av nedskrivningar, och som förr eller senare kommer återgå till en normalare nivå när Danmarks jordbruksmarknad återhämtat sig. Med ROE runt 10% och en normal vinst per aktie på runt 12-17 kr bör aktien kunna värderas till 140-170 kr inom något år. En viss uppvärdering har redan skett och jag har varit lockad av att sälja av en bit av det stora innehavet, men det finns fortfarande en helt del potential kvar. En anledning till att jag inte vill sälja av så tidigt är att det kan komma uppsidor som jag inte har räknat med - jag tänker främst på antingen återförningar på lån som tidigare skrivits ner, extrautdelningar på grund av den stora överkapitaliseringen eller eventuella förvärv baserat på ett uppdämt (?) behov för konsolidering på den Danska bankmarknaden.
Valet föll på Nordjyske Bank på grund av deras defensiva kvalitéer - en bra fallhöjd ned till en förlustsituation, extremt kraftig balansräkning och försiktig ledning/styrelse med stabil historik. Detta är dock inget lockande innehav på lång sikt, då återinvesterade vinster inte avkastar mer än 6-10% ROE. 

Innan jag investerade i Nordjyske kunde jag inte mycket om banker, och var lite skrämd av deras konstiga balansräkningar. Men jag la ner mycket tid på att lära mig förstå (och lärde mig en del danska på köpet, hehe) och känner mig idag säkrare på min sak när det gäller banker - även om Nordjyske är en lightversion av de stora bankerna som sysslar med annat än bara in- och utlåning. Kenny på Aktiefokus hjälpte en del med förståelsen också genom sina insiktsfulla inlägg. 

Pricer är det enda innehavet i portföljen som jag är riktigt missnöjd med. Det är en kvarleva från en gammal tid, en del har sålts av men jag väntar på att kvitta förlusten här mot en vinst, eller på en uppvärdering. "Analysen" före köp baserade sig mest på diverse redeye inlägg men jag kan erkänna att branschen fortfarande kan locka och borde ha en tillväxtpotential, men Pricers ledning har gång på gång visat sig vara ganska fientliga mot aktieägarna (trots att b.la. VD har runt en årslön i ägarskap) och väldigt opålitliga. Till mitt försvar såg jag dock Pricer som ett tidigare förhoppningsbolag som hade bytt VD från en FoU-fokuserad sådan till en marknads- och försäljningsfokuserad VD som ledde företaget till vinst flera år i rad, och till och med utdelning. 

Protector Forsikring är ett norskt försäkringsbolag som jag kom över av en slump och blev ganska exalterad över då de visade sig ha en rad kvalitéer som jag gillade i kombination med en mycket låg värdering.
Lite som i fallet med Nordjyske så hade jag inte varit i kontakt med försäkringsverksamheter innan (och ärligt talat tycker jag fortfarande att balansräkningen kan vara svårtydd), förutom mer generella diskussioner av Buffett och det krävdes en hel del research innan jag vågade investera. Detta bolaget hade senare både AktiefokusÄgamintid med flera skrivit mycket bra om. Framförallt Aktiefokus som levererar mycket kunskap kring bolaget.

Positiva faktorer:
 • Kostnadsledare
 • Hög lönsamhet (både absolut och relativt)
 • Mycket låg värdering (jag har köpt det mesta till 14.8-15 kr, och fyllde på för någon vecka sedan på 19.8)
 • Stabil balansräkning
 • Hög tillväxt (utan att jag behöver betala för den)
 • Trovärdig och erfaren ledning
Negativa faktorer
 • Exponering mot Norsk bostadsmarknad
 • Risk för att få dåligt rykte via ägarskiftesförsäkringarna
 • Liten spelare
 • Svag ägarsituation, man saknar en storägare (har dock för mig att ledning/styrelse äger ca 10% ihop, osäker!)
 • Jag tvivlar lite moraliskt när det kommer till ägarskiftesförsäkringarna
 • Vi vet inte utfallet med den skandinaviska expansionen ännu
 • Tveksamhet kring förvaltningen av investeringsportföljen (mailade faktiskt Protector om detta, fick i svar ett telefonnr och en uppmaning att ringa och diskutera detta, något jag aldrig fick tummen ur till att göra)
Allt i allt ser jag de positiva faktorerna som starkt överhängande - även om risken är hög. En faktor som kan vara negativ men också ge fina lägen att öka på innehavet är det starka genomslaget som utvecklingen för investeringsportföljen kan få enskilda år, eftersom marknadsvärdet redovisas på balansräkningen. 
Min uppskattning är att jag har betalat en multipel på ca 5-10 för ett företag som kan förväntas växa 10%/år ett antal år till och ta marknadsandelar. 

torsdag 21 november 2013

Min portfölj - HM och NAXS

Här kommer nästa inlägg i serien. Jag börjar direkt:

Hennes & Mauritz är ett företag som knappast behöver någon presentation. Det var ganska länge det största innehavet, men det var ett tag sedan och nu är andelen bara 7-8 %, dessutom vid en hög värdering. Jag sålde av en del på kurs 278, på grund av för hög värdering. Har GAV på 202 kr. Jag hoppas kunna öka vid dipp, men HM är konstant övervärderat.


Värden i HM:
 • Välorganiserat med effektiv inköps- och logistikorganisation
 • Starka huvudägare, långsiktig ledning
 • Väldigt lönsamt
 • Väldigt defensivt finansierade
 • Behöver väldigt lite kapital i verksamheten för att expandera, resten kan delas ut
 • Starkt varumärke
Läsa mer om HM kan man göra på många andra ställen, därför väljer jag att gå vidare.

NAXS - Nordic Access Buyout Fund är ett ännu mindre innehav i dagsläget, då kursen steg en del efter att jag köpte min första post, och jag har inte riktigt vågat öka sedan dess.


Citat från aktiespararna:
"NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade aktie. Investeringsstrategin inriktas på en selektiv och diversifierad fondportfölj."
Man investerar alltså i såkallade buyout-fonder, detta säger NAXS själva om dessa:
"Buyout innebär investeringar i existerande, mogna bolag, till exempel genom köp av en division från en större koncern eller utköp av noterade bolag. Normalt har portföljbolagen i de buyout-relaterade fonderna goda kassaflöden."
Det finns mycket mer bra information om verksamheten och PE, både på NAXS hemsida och i deras årsredovisningar samt prospekt. Yale Endowment som har avkastat 13,7% per år de senaste 20 åren brukar förespråka och använda sig av 30% Private Equity. Jag köpte till en rabatt mot det egna kapitalet, men idag handlas väl aktien bara någon krona under EK och då ska man komma ihåg att en liten andel (8 kr per aktie, tror jag) av EK fortfarande inte har investerats i någon fond utan bara genererar ränteintäkter. Om jag inte minns fel täcker dessa ränteintäkter förvaltningskostnaderna enligt NAXS själva. Vid investering gjorde jag en analys av förvaltningskostnaderna och kom fram till att de var relativt låga, och för en annars så svåråtkomlig marknad kanske det är värt det. 
Här och här är artiklar som tar upp förvaltningskostnaderna i bolaget.

Underliggande innehav i fonderna
Underliggande innehav som avyttrats från fonderna har genererat i snitt 21% IRR (brutto), och de flesta underliggande fonder bör vara i en exitfas just nu eller komma in i en snart. Fram till årsskiftet 2012/13 var siffran 25% IRR, vilket tyder på att de attraktivaste innehaven köpta under 2008-2009 nu kanske är avyttrade. Men bara 15 av totalt 94 bolag har avyttrats, och 21 av de återstående är förvärvade 2008 eller 2009.
De flesta innehaven är nordiska, men man har också en del andra europeiska innehav och man har en god spridning mellan small-, mid- och large cap, samt mellan sektorer.
Jag rekommenderar NAXS översiktliga rapporter för mera information!

Avslutning
Egentligen var NAXS mest tänkt som ett värdecase där jag skulle ta del av en uppvärdering upp till substansvärdet och samtidigt såg extra uppsida i att de köpte tillbaka en del egna aktier under EK, och en möjlighet till fin avkastning framförallt på underliggande innehav förvärvade under finanskrisen medans jag väntade på uppvärderingen. Tyvärr hann jag inte köpa på mig så mycket innan de började uppvärderas rejält men jag ser idag värde i att ha lite exponering mot PE i portföljen, så innehavet får ligga så länge. Jag ökar nog dock inte förrän aktiekursen går ned en substantiell bit under EK igen, även om jag ser det som berättigat att köpa runt EK för de som vill ta del av PE marknaden och ser NAXS mer som en fond.

onsdag 20 november 2013

Min portfölj - AQ och G5 Entertainment

För det första så vill jag gärna ha kritik och frågor om mina innehav, annars blir den här serien bara en slags övning i självbekräftelse!
Tänkte bara presentera mina innehav, och skriva något om varför jag köpte dem och hur jag ser på dem i dagsläget. Inga siffror, analyser eller så. Vi börjar med AQ Group och G5 Entertainment:

AQ Group - Ett ganska gammalt innehav i portföljen som har fått följa med länge. Betalade cirka P/B 1 (P/E var väl runt 7-8 på en för bolaget inte jättehög vinst) för ett bolag som historiskt har avkastat 10-25% på EK, vilket var ett gynnsamt pris. Verkstadsbolag är inte min starka sida och tyvärr har jag ingen djup insikt i AQs branch heller, men jag ser stora aktieägarvärden i de starka huvudägarna som grundade och driver företaget. Man är konjunkturkänsliga såklart men har ändå uppvisat stor stabilitet genom både bra och dåliga tider. Med defensiv finansiering och en stadig tillväxt har jag aldrig känt att jag har behövt bevaka dem noggrant, utan har kikat in då och då och utvecklingen är oftast ungefär som förväntad. Informationen från bolaget är ganska begränsad, så man får gräva lite för att få en djup bild - detta är nog en av anledningarna till tidigare prisnivåer, kombinerat med småbolagsrabatt.
Svagheterna med AQ är frågetecken kring konkurrensfördelar, som aktiefokus har påpekat, att jag inte helt känner mig tillräckligt insatt i marknaden de verkar på samt att deras förvärvshistorik inte kan upprepas i all evighet. Det senaste året har vi fått se en kraftig uppvärdering av AQ och jag bedömer den som relativt välförtjänt, men skulle inte öka på nuvarande nivåer.

Flera bloggrannar har behandlat bolaget djupare, och framförallt hos Kenny på Aktiefokus finns det flera bra inlägg med intressanta diskussioner i kommentatorfälten:
Sunda Investeringar - AQ Group
Aktiefokus - AQ Group

Två intressanta artiklar om bolaget:
Arcelormittal Begroup - Konsten att verka utan att synas
Konkursraketen

G5 Entertainment - Ett företag som man kanske förknippar med lite mer oseriös spekulation, men jag gjorde faktiskt en relativt djup analys och det var väl en två år sedan jag började köpa. Jag kan säga direkt att jag förstod bolaget ganska bra men jag var nog inte helt införstådd med hur snabbt saker kan förändra sig i teknikens värld. Idag är jag lite mer tveksam till företaget på grund av att man inte redovisar väldigt starka positiva kassaflöden, men man har trots allt uppvisat en hög tillväxt och som bekant är det inte gratis att växa. Jag vill minnas att man var kassaflödespositiva under 2012 trots en tillväxt på 47%.

G5 Entertainment utvecklar både egna spel men agerar också som förläggare åt andras spel, där G5 marknadsför spelet i sitt namn, konverterar eventuellt det till olika plattformar och distribuerar det på marknadsplatserna, i utbyte av en viss procent av spelets intäkter. Spelen görs främst för smartphones och läsplattor, men också till PC m.m.
Företaget har låga kostnader på grund av sin bas längre österut, och spelpipelinen har visat sig vara effektiv. Man verkar i en otroligt attraktiv bransch som växer så det knakar, och världen verkar fortfarande inte vara mättad på smartphones. Dock är det såklart en väldigt riskabel bransch, något jag alltså inte riktigt såg när jag först investerade i bolaget. Man har en VD och ledning som ger ett bra och ärligt intryck, och som äger en substantiell del av företaget, även om man saknar den starka huvudägaren som jag helst hade velat se. Vid första inköp tilltalades jag mest av den låga värderingen, kommer inte ihåg exakt men betalade iallafall inte med är P/E 10 för ett företag som hade växt 50-100% per år vid investeringstidpunkten. En notering på OMX small cap är på gång nu och det är såklart positivt.
Man har en lite speciell men väl begrundad redovisningsprincip vilken går ut på att alla kostnader man har för utvecklingen av spelen skrivs av på två år. Detta kan först låta skumt och det är lätt att bli lite misstänksam mot vinsterna man har uppvisat jämfört med kassaflödet, men vid en närmare blick är det inte så orimligt som man först kan tro. Spelen visar oftast intäkter på över två år och har definitivt visat sig lönsamma, och resultaträkningen hade varit omöjlig att överblicka över tid om man tog kostnaderna direkt, det skulle bli väldigt ojämnt. När det gäller kassaflödet har det varit negativt ett par gånger trots att man har redovisat vinst, vilket till stora delar kan förklaras av G5s stundtals starka tillväxt.
En annan tillgång som G5 har men som (om jag minns rätt) inte redovisas på balansräkningen, är deras egenutvecklade konverteringsplattform "Talisman". Den har skapat en del intäkter åt dem, och det hela går ut på att ett spel utvecklat till en plattform (säg Android) snabbt och effektivt kan konverteras till andra plattformer (PC, iOS osv.) utan större kostnader. Detta har gjort att andra tillverkare ibland vänder sig till G5 för konvertering. Jag vet dock inte i vilken grad Talisman är modern fortfarande, eller hur länge den kommer att vara det. Jag antar att den måste uppdateras en hel del i takt med att operativsystem för smartphones och läsplattor uppdateras. Jag är inte helt säker på hur viktig Talisman är för G5, men misstänker (man får den känslan av VD) att det är en stor anledning till att spelutvecklare väljer G5 som förläggare.
Den senaste tiden har de prövat att använda sig av "user-acquisition", en typ av marknadsföring för att förvärva spelare, och det verkar som att det har varit lyckat för de har investerat mer i detta enl. senaste kvartalsrapporten.


Egentligen tilltalades jag som investerare mer av de tidigare dominerande "unlockable" spelen (Spel som man betalar för en gång och sedan kan spela hur mycket man vill), eftersom man kunde uppvisa en diversifierad portfölj med många spel där man spred riskerna, och inte behövde få något stort genombrott med enskilda spel för att lyckas. Man fick trots det ett par storsäljare, men idag håller marknaden på att förändrats, (suprise) lönsamheten och tillväxten för "unlockable" spelen har reducerats (G5 uppger att de fortfarande har lönsamhet i sina unlockable spel men har fått ta en nedskrivning i deras värde i Q3) och det är så kallade "free-to-play" spel som nu är intressantast. Här är man tyvärr mera beroende av att ett eller fler spel blir storsäljare med återkommande spelare som köper uppdateringar och andra mindre in-game köp. Detta har gjort mig mera skeptisk till G5 som investering och eventuellt är mitt innehav delvis eller helt till salu, dock inte på nuvarande nivåer. Men man ska inte glömma att free-to-play spel ofta är mer lönsamma och dessutom, iallafall om spelet blir lyckat, ger mer långvariga intäkter förutsatt att man lanserar en del uppdateringar och fräschar upp spelen emellanåt.

Den senaste nedskrivningen tror jag inte var ett "måste", eftersom spelen fortfarande är lönsamma, utan jag tror delvis att det var ett sätt att "pynta" framtida resultatutveckling, efter att man har noterats på OMX.

Till skillnad från AQ Group så räcker det inte för mig att läsa årsrapporten och snegla på kvartalsrapporterna ibland, utan när det gäller G5 kan saker förändra sig snabbt och det gäller att hänga med en del. Jag kollar inte på aktiekursen och listplaceringarna för spelen varje dag, verkligen inte, men om man ska investera i sådana här branscher måste man ha en uppdaterad bild över utvecklingen.

Intervju med Vlad (VD) (Nordic Investor är överdrivet positiva till G5, men intervjun är intressant):
Nordic Investor - G5 Entertainment CEO interview 2
Introduce - Interview with CEO Vlad Suglobov

söndag 17 november 2013

Gamla äventyr

Jag tänkte skriva om några utvalda tidigare innehav som nu har avyttrats och varför.

Mina allra första aktieinnehav var Tele2, BioGaia, Connecta, HQ, Midway, Castellum, HM.. och många fler.

Doro är ett innehav som jag ägde för inte så länge sedan. Jag sålde på grund av att jag inte helt litade på ledningen, och ägarstrukturen var inte heller väldigt gynnsam. VD har varit ganska tystlåten angående negativa nyheter, framförallt med tanke på övergången från trådlösa hemtelefoner till senior/care mobiltelefoner där man är aktiv idag (Tack till aktieingenjören för att han uppmärksammade detta).

Jag såg heller inga hållbara konkurrensfördelar, även om företaget visar upp en hel del positiva kvaliteter så som ett starkt varumärke, effektiv FoU och fina siffror. Man hade ett dåligt kvartal i Tyskland som belyste fragiliteten vid ökad konkurrens. Stora jättar såsom Samsung skulle kunna investera otroliga pengar i segmentet vid en tidpunkt i framtiden och effektivt konkurrera ut små företag som Doro. Det är dock en lockande marknad med mobiltelefoner till äldre då världen (västvärlden?) står inför en åldrande befolkning med stark köpkraft.
I efterhand hade jag väldigt dålig timing, sålde väl på kurs 29, någon krona över köpkursen, och idag (tror det är ca ett halvår sen) är kursen runt 50-lappen. Trösten är att jag köpte bl.a. Nordjyske och Protector istället som har haft en väldigt fin utveckling också.

Addtech är ett annat mindre innehav som jag avyttrade runt årsskiftet. Jag kände att jag inte riktigt kunde detta bolaget utan och innan heller, och eftersom jag inte fick tid till att utöka min circle of competence så sålde jag till slut med en fin vinst. Jag tror dock på affärsmodellen (men inte i all evighet, storlek kan vara en nackdel också) och kommer nog försöka analysera Addtech, Indutrade och Lagercrantz någon gång i framtiden.

Softronic inköptes ett par månader innan man offentliggjorde förvärvet av Modul1 år 2010, och såldes i slutet av 2012 någon gång, på +/- 0 ungefär, vilket såklart är väldigt dåligt. Det var väl inte den djupaste analysen här heller, men jag konstaterade att VD hade grundat bolaget och ägde en substantiell del av det. Dessutom hade man (före förvärvet..) en lönsamhet som var högre än branschsnittet, mycket starka finanser och en fin historia av tillväxt. Men man gick på en nit med förvärvet och som grädde på moset har it-konsult branschen gått generellt dåligt den senaste tiden, vilket har lett till väldigt tråkiga siffror. Nu är Traction delägare i Softronic och på lång sikt borde man väl kanske få ordning på skutan, men jag hade ett litet innehav och var inte beredd att öka utan att först ha sett lite positiva signaler, något jag hade väntat på länge. Så till slut tog väl tålamodet (en investerares viktigaste egenskap?) slut och jag sålde.

Kinnevik köptes under 2011/2012 på grund av sin låga värdering, jag hade också en del förhoppningar om onlinebolagen och eftersom man betalade ca P/E 10 för de mogna verksamheterna fick man online-delen gratis. Jag såg också en eventuell uppsida i den stora kapitalflexibiliteten man har på Kinnevik, där man gärna viktar om innehav till dem med bäst framtidsutsikter - det är inte alla gamla institutioner som vågar ändra i sina innehav särskilt ofta.
Detta innehavet såldes efter en ganska kraftig uppvärdering. Idag har aktien uppvärderats ännu mer, och jag kan inte låta bli att tänka på it-bubblan. Aktieingenjören har skrivit ett läsvärt inlägg om detta här. Jag ångrar idag inte försäljningen, men jag har varit/är alldeles för aktiv vilket måste ändras på i framtiden.

Bloggförsök

Jag har väntat alldeles för länge med detta, och förhoppningsvis har jag nu tid och motivering till att hålla igång en blogg, men vi får väl se. Jag är en 20-25 år gammal kille som är bosatt i Norge, men har ännu mestadels svenska aktier då det är här jag har kunskapen, erfarenheten och avanzakontot, än så länge.

Jag började intressera mig för sparande, aktier och privatekonomi som 18-åring genom bloggen "hurjagblevrik" som nu inte finns längre. Jacob där förklarade på ett enkelt sätt, med gamla och beprövade principer hur man kunde bygga upp en förmögenhet. En billig indexfond förespråkade han, men vidare läsning fick mig intresserad av aktier, och när hurjagblevrik lades ned blev 40% 20 år den nya favoriten, 4020.se. 

Jag har utvecklats från att väldigt slumpmässigt ha investerat i allt möjligt till att ha börjat inse mina statistiska nackdelar gentemot index och blivit mer defensiv, samt värde och utdelningsfokuserad. Jag har tidigare tagit en del inspiration från redeye och liknande. Men som tur är har de stora summorna aldrig investerats i något riktigt undermåligt företag, och jag har grovt räknat nått en årlig avkastning på 6-10% sedan starten 2009 - som dock var väldigt, väldigt blygsam i storlek till en början.

Jag har efter gymnasiet jobbat i ca 4 år med ett hantverksyrke, men har nu påbörjat högskolestudier. På grund av detta kommer denna blogg till en början mest vara tillbakaskådande, men ombalanseringar kommer säkert att äga rum och det finns alltid chans för extratillskott. Studielivet har sina utmaningar men hoppet är iallafall större för att kunna sköta en blogg nu.