måndag 3 mars 2014

Psykologi, logik och ett "wonderful company" till ett "fair price"

Ett av problemen med att bli riktigt duktig på investeringar är att du inte får någon omedelbar feedback. Därför gäller det att tänka till ordentligt om man ska lära sig av sina misstag, och kunna sålla ut de gånger där man tog ett dåligt beslut från de gångerna man tog ett avvägt, genomtänkt beslut men där resultatet ändå blev dåligt.

I det sista har jag tänkt mycket på om jag har drabbats av The Sunk Cost Fallacy när det gäller min investering i G5 Entertainment. När jag gjorde investeringen var jag en mer offensiv investerare än jag är idag, och jag kan idag se lockelsen och fördelarna jag såg då, men tror inte att jag hade gjort samma investering idag igen. Företaget är duktiga men är en liten spelare bland jättar i en riskabel bransch. Ungefär samtidigt som jag intresserade mig närmare för POSCO, hittade jag en annan ganska attraktiv investering, TGS Nopec. Mer om det snart.

Jag har tidigare inte upplevt några större problem med att inte ha ett inflöde till portföljen, men nu har jag ett sådant. Hade jag haft ett inflöde hade jag gett min position i G5 ett halvt till två år till, då dagens pris är väldigt lågt i förhållande till bolagets värde och det finns dessutom en bra chans för att uppnå en tillväxtvärdering igen när bolaget noteras på OMX, fonder börjar köpa in sig och man börjar visa fin tillväxt i topline på grund av free-to-play spelen samt förbättrad lönsamhet när kostnaderna för dessa stabiliserats men framförallt nu när värdet på unlockable games portföljen har skrivits ned.
Men nu står jag inför valet att sälja ett kvalitativt bolag på en osäker marknad till ett nedtryckt och rabatterat pris, för att köpa vad som förmodligen är ett fantastiskt bolag till ett rimligt pris.


TGS Nopec

Jag fick först upp ögonen för bolaget när Småbolag & Undantag skrev en analys om dem. Senare har jag läst om dem på flera ställen, bland annat denna färska genomgången.

TGS Nopec säljer seismisk data för oljeutvinning, något som såklart är ganska tekniskt avancerat och jag ryggade lite först då jag håller mig undan komplicerade branscher som jag inte förstår helt. Men TGS Nopec har i själva verket en enkel affärsmodell; man anskaffar den seismiska datan genom att hyra kartläggningsskepp (detta ger flexibilitet och man måste inte acceptera olönsamma uppdrag för att hålla beläggningen uppe för helägda skepp), och låta kunden förhandsbetala en stor del av kostnaden för kartläggningen. Sedan säljer man datan till kunden, men behåller rättigheterna till den själv och kan sedan sälja den till andra kunder, ofta till en grov lönsamhet. Dessa mycket lönsamma "late sales" uppgör 70-80% av intäkterna och där är alltså lejonparten av kostnaderna redan betalade av tidigare kunder, och bruttomarginalen blir 70% efter skatt.

Snilledraget ligger alltså (som för min investering i eWork) i själva affärsmodellen, där man har en affärsmodell som ger win-win för företaget och kunderna; företaget blir lönsammare och mer flexibelt, och kunderna betalar mindre än själva anskaffningskostnaden för den seismiska datan. En sådan mycket lönsam och ömsesidigt gynnsam affärsmodell kommer såklart att dra till sig konkurrens och den ökar marknadsandelar i förhållande till den traditionella modellen där kunden hyr en en aktör med helägda skepp och betalar full kostnad + deras vinst för att då behålla datan själv. Men det briljanta är att TGS Nopec har ett gigantiskt bibliotek med geometrisk data redan, som avskrivs på fem år fastän det ofta säljer längre, och detta ger företaget en vallgrav. Jag ogillar att prata om vallgravar här och där och använder mig nästan alltid hellre av begrepp som "starka konkurrensfördelar" men här tycker jag att det är uppenbart att man besitter åtminstone en smal vallgrav. En annan fördel man har är långa relationer med kunderna, något som skapar ömsesidig tillit vilket är viktigt för att kunderna ska fortsätta att förhandsbetala kostnaderna.

Jag tänker inte gå igenom hela investeringen i detalj här men det är helt enkelt ett fantastiskt företag. Jag har bara läst senaste ÅR plus en eller två investeringspresentationer, så före ett köp ska jag lusläsa ett par ÅR till.

Men det blir inget köp just nu: G5 faller på grund av rädsla för deras utvecklingsteam i Ukraina, jag förstår detta men ser det inte som en substantiell risk. Nu är jag istället sugen på att köpa på mig mer aktier i företaget, något som jag inte har likvida medel till. Äsch.

Dessutom har TGS Nopecs aktie gått bra den sista tiden, och jag hade helst sett en kurs runt 160 för att köpa in mig.. trist situation det här. En lösning vore att hämta medel från min (mycket långsiktiga och ganska stora) buffert som ser ut att vara nästan onödigt stor då en stor utgift om ett år inte ser ut att bli realiserad. Men detta grämer jag mig för och avvaktar.

Skulle verkligen uppskatta om någon läsare har erfarenhet av aktiv portföljförvaltning utan inflöden, eller någon text om detta :) Det börjar mer och mer att bli ett problem för mig. Förhoppningsvis kan jag skapa ett litet inflöde då och då i framtiden, men just nu är situationen som den är.