tisdag 17 februari 2015

Analys: MiX TelematicsInledning och överblick

MiX Telematics är ett Sydafrikanskt bolag noterat på small cap i samma land. De sysslar med "fleet management" (jag tycker inte att "fordonsförvaltning" täcker hela begreppet så jag använder bara den engelska termen), från början främst för att motverka stöld av fordon men idag är huvudfokus på att öka effektiviteten i fordonsflottor, genom att reducera bränsleförbrukning, utveckla/förbättra förarnas körstil, planera rutter, uppfylla regulatoriska krav, reducera olyckor och reparationskostnader och liknande. Man har dock fortfarande en ganska stor, mogen verksamhet för att motverka bil- och lastbilsstölder (ett stort problem i många av marknaderna MiX opererar i) som främst riktar sig mot konsumenter men som också används av företag. Produkterna är alltså hårdvara och mjukvara som placeras i bilar och callcenter för att effektivisera transportverksamheter. Huvudmarknaden är större företagskunder, som är en krävande kundgrupp med individuella krav - tröskeln för att byta leverantör bör därför vara hög, för en majoritet av MiX' kunder.

MiX är verksamma i Afrika (först och främst Sydafrika som är den största marknaden med 50% av intäkterna, där finns även 70% av de anställda och lejonparten av FoU verksamheten), Mellanöstern, Brasilien (som är en ny marknad, världens fjärde största fordonsmarknad där 70% av total transportvolym går på vägarna med många liknande, strukturella problem som Sydafrika har), USA, Europa och Australien, så de är närvarande på många marknader, och det finns stora tillväxtmöjligheter framgent. Även Sydafrika har antagligen fortfarande en del tillväxt att ge, med Afrikas näst högsta dödlighet per olycka, per 100.000 invånare.
De har egna kontor i 7 olika länder - Sydafrika, Uganda (som också ska vara brohuvudet för grannländer), UK, USA, Australien, Förenade Arabemiraten och Brasilien - och säljer genom tredje part (partners etc.) till 120 länder. VD hävdar att en konkurrensfördel är just att de kan ge service till internationella fordonsflottor, något som många konkurrenter inte kan, enligt honom.

Historia 

Sommaren 2013 gjorde man en IPO i USA till P/E 33 (!), där man introducerade ADS (American Depository Shares) på den amerikanska marknaden. Den huvudsakliga anledningen var att hämta in pengar för expansion, och eftersom denna främst ska genomföras i USA så valde man att hämta in pengarna där, något som har lett till en stor krigskassa som representerar cirka 1/3 av börsvärdet idag (ej netto, men man är i princip skuldfria om man exkluderar leverantörsskulder).

Fram till IPOn var bolaget och aktien väldigt populära, och aktien handlades med tillväxtglasögonen. Sedan dess har den sydafrikanska aktien lite mer än halverats, och de USA-noterade värdepapperna handlas till 1/3 av priset som först steg något rätt efter introduktionen. Det tilltalar mig att bolaget har karaktärsdrag som kan leda till en kraftig övervärdering. Marknaden gillar en fin historia eller "story", och MiX måste ha haft väldigt höga förväntningar på sig med tanke på värderingen - när dessa inte uppfylldes, försvann mångas intresse och idag köper de väl Tesla eller LinkedIn-aktier istället. Svag generell börsutveckling och fallande oljepris kan också förklara marknadens rädsla, eftersom MiX' största kundgrupp är energibolag. Jag tvivlar dock på att kundernas investeringar i fleet management påverkas nämnvärt av oljepriset. Det kan tvärtom vara positivt, eftersom många företag måste hitta områden att spara in kostnader på, vid ett lägre oljepris. Utdelningen ställdes in i samband med IPOn, det verkar ju inte logiskt att ta in nya pengar från investerare samtidigt som man betalar ut pengar, och man ville samla pengar för expansion. Detta har nog också skrämt iväg en eller annan utdelningshungrig investerare.

Nuvarande situation, kundnytta och verksamhet

Kontanter per ADS är 2.5 dollar, att jämföra med kursen på strax under 6 dollar (denna kurs används för alla beräkningar i blogginlägget) och en stor del av detta kommer alltså från IPOn 2013. Det kan verka något överdrivet att ställa in utdelningen för 2014 när företaget har en så stor kassa och är lönsamt - risk för storhetsvansinne i ledningen? Samtidigt uppskattar jag den konservativa attityden gentemot kapitalallokering. Den största delen av kassan hålls i USD vilket motiveras med deras strategi att fokusera på att växa i USA, samt Randens instabilitet.

För mer information kring branschen, tillväxtprognoser m.m läs gärna denna forskningsrapporten. MiX Telematics nämns inte som en av top 10 av globala marknadsledare, men nämns i texten som en "övrig" internationell "signifikant aktör".

Industrin är präglad av ganska hög konkurrens och en framtida konsolidering ser inte osannolik ut, men rapporten ovan förutspår också en tillväxt i industrin på 20% per år de kommande åren, och kraftig tillväxt ser sannolikt ut givet hög kundnytta och låg penetration - författarna uppskattar att 9.1% av global fordonsflotta (exkl. fordon ägda av privatpersoner) använder sig av något slags "fleet management" system.
Trots detta verkar det som att ett mindre antal företag i EU och USA har kunnat ta en stor del av marknaden när det gäller SaaS-lösningar, skräddarsydda för varje kund. I detta övre segment verkar det alltså finnas högre inträdesbarriärer, och det är här MiX har ambitioner om att växa - de enklare produkterna för till exempel fordonsspårning (för att hitta stulna bilar, bilstölder är ett stort problem i många utvecklingsländer) är mer standardiserade och därför är de mindre attraktiva - man kan nog förvänta att lönsamheten där kan komma under press i takt med att industrin mognar och förutom i Brasilien, där det finns en mycket stor potential för sådana produkter, så är det inom premiumkundsegmentet man har ambitioner om att ta marknadsandelar. Huruvida det är smart av MiX att fokusera på USA den närmsta tiden - VDn utgår numera från USA, kassan är i huvudsak i USD och man har en uttalad ambition om att växa där i framtiden - kan man därför fråga sig, vore det inte bättre att befästa sig i Afrika, Mellanöstern och Asien där det inte finns några tydliga marknadsledare ännu? USA erbjuder såklart en mognare och stabilare (inte minst politiskt) marknad, så fördelar finns det också. Det är antagligen enklare för MiX att spela på sin kompetens och kvalitet mot större fordonsflottor som kräver en anpassad, högkvalitetstjänst i USA och Europa. Dessutom är marknaden ännu kraftigt växande och underpenetrerad, varför det förmodligen finns plats för fler aktörer än så länge. Man har sedan tidigare flera NYSE-noterade kunder i energisektorn med stora fordonsflottor i USA.

Det är inget tvivel om att MiX' produkter ger en mätbar ROI för kunderna. En seeking alpha författare fick material (forskningsrapporter eller liknande, tror jag) tillskickat från MiX, där man bland annat dokumenterade flera kunder i Mellanöstern som reducerade antalet olyckor med 50-95% (en av kunderna minskade från 215 olyckor till 6 olyckor på tre år) på grund av system för att modifiera förarens körstil med mera - sådana siffror är nog omöjliga att uppnå i västvärlden, men i länder som Brasilien kan man också uppnå stora säkerhetsförbättringar. En tredjepartsrapport rapporterade om en kund (antagligen inte MiX', men en användare av telematiksystem) som minskade bränsleförbrukningen med 5-8% från bokstavligt talat första dagen, och MiX rapporterar själva en genomsnittlig besparing av bränslekostnader på 10%, något som antagligen kan ökas genom att använda mer avancerade system såsom kunder med stora fordonsflottor ofta gör - den högsta siffran som nämns är en reduktion på 27% av bränslekostnaderna, jag vet dock inte hur pålitligt detta är.

"Our existing oil and gas customers in the region report significant results that include accident reductions and fuel savings of around 10%. Better yet, the benefits they achieve are sustainable through the long-term provision of tools that allow for proactive driver behaviour monitoring, driver training, and enhanced fleet utilisation,"

Dessutom innebär MiX' produkter en besparing i försäkringspremier för många kunder, eftersom de underlättar effektiv prissättning så kan försäkringsbolaget ge en billigare premie.
Vissa försäkringsbolag i tillväxtländer (särskilt Sydafrika som jag har förstått det) kräver till och med att kunderna använder spårningssystem eller annan olycksreducerande telematik, men globalt så är detta enbart i sin linda, och om - jag skulle nog vilja säga när, åtminstone för mindre utvecklade länder - försäkringsbolagen lägger märke till telematik i högre grad (skiljer mellan olika system, rekommenderar de till kunderna, samarbetar med leverantörer av fordonstelematik etc.) så kommer detta att ge ytterligare skjuts för branschen. System för hantering av förarbeteende har särskilt potential här, eftersom de reducerar både olycksrisk och slitage (och bränsleförbrukning, men det bryr sig försäkringsbolagen knappast om). 
Även reglering från det offentliga kan genom höga krav i framtiden öka branschens genomslag.

I samband med IPOn 2013 sa VD (lägg märke till skillnaden i marknadspenetration i de två forskningsrapporterna, osäkra siffror här alltså):

"We believe that the addressable market for our fleet management solutions is large, growing and underpenetrated. According to a report by ABI Research, there were more than 333 million commercial vehicles in operation globally at the end of 2012 and commercial telematics market penetration was approximately 4%. The report forecasts that the number of commercial vehicles utilizing commercial telematics will nearly triple by the end of 2017."

"In addition to the growing market opportunity in commercial fleet vehicles, we believe there is a large and underpenetrated market to provide a tailored set of safety and security solutions to non-commercial passenger vehicles. Worldwide, the pool of motor vehicles is large and growing, particularly in developing markets. We estimate that there are approximately 33 million noncommercial passenger vehicles in operation in South Africa and Brazil, our current geographic focus for passenger vehicle mobile asset management solutions. We believe the potential rate of consumer adoption of mobile asset management solutions is highest in developing regions where vehicle tracking and monitoring features can help to improve driver and passenger safety, reduce the impact of theft by improving stolen vehicle recovery rates and reduce consumer automotive insurance rates."

Trots att MiX inte är en av de största spelarna globalt sett, har de verksamhet i ett stort antal länder och de täcker ett brett spektrum av kundgrupper - allt från privatpersoner till mycket stora fordonsflottor, detta när till och med de större företagen ofta är mer nischade på olika kundstorlekar eller marknadsnischer (till exempel bygg- och anläggsmaskiner). De ser ut att vara världsledande (på nivå med de två största spelarna med 500.000 kunder enligt forskningen ovan) om man ser på antalet repetitiva kunder, men det beror på att de säljer mycket av sin produkt Beam-e i Sydafrika, som främst är en billig spårningstjänst för stulna bilar, och dessa kunder - främst privatpersoner och mindre företag - räknas in i "subscribers", medan de större företagen i rapporten enbart räknar kommersiella fordon. MiX själva anser/tror att de har störst global distributionskapacitet på marknaden, och bredast produktutbud - detta är antagligen något överdrivet men för att vara en så liten spelare har de onekligen en ovanligt bred (och kvalitativ) produktportfölj och en stor global närvaro. Erfarenheten från att operera på så många olika marknader är värdefull när man fortsätter sin expansion:År 2014 bestod 70% av de repetitiva intäkterna av "fleet operators", alltså företagskunder inom olika transportsegment. Av dessa har 80% över 100 fordon i sin fordonspark, och bland dessa större kunderna behöll man över 94% av kunderna för året. Några av de mest välkända kunderna inkluderar: Baker Hughes, Bechtel Corporation, BP, Chevron, Cummins, Linde Gas, Nestlé, PepsiCo, Praxair, Rio Tinto, Scania, Schlumberger, Shell, Weatherford och Worley Parsons.
Standardproceduren är att först skriva ett kontrakt på 3 år, därefter väljer de flesta kunder att förlänga kontraktet med 1-3 år åt gången. Ett mindre antal kunder binder sig i 5 år. Vissa kontrakt, inklusive konsumenttjänsterna, förnyas automatiskt om inte kunden säger upp det. I Sydafrika kan konsumenter dock säga upp kontrakten utan att betala hela summan, på grund av lagstiftning. Företagskunder och resten av världen, förbinder sig att betala hela kontraktsumman.

Allt detta förstärker min bild - desto större kund, desto mer individuellt anpassade produkter, och desto högre andel av kunderna återkommer - konkurrensfördelarna bör alltså vara mer signifikanta här eftersom byteskostnaderna är höga. Dessa kunder är de MiX fokuserar på och är bäst på, och förhoppningsvis är det inom detta segment man kommer att fortsätta växa. Om Beam-e slår igenom stort i Brasilien kommer jag inte klaga, men väl märka att konkurrensen för Beam-e och liknande produkter antagligen kan öka i framtiden och leda till pressad lönsamhet.

MiX' största ägare Imperial, driver Sydafrikas största nätverk av bilåterförsäljare, något som kan vara en viss fördel därför att man kan fånga upp köparna i ett tidigt stadium genom att hänvisa dem till MiX' produkter på ett eller annat sätt - huruvida man gör det i dagsläget vet jag inte.

MiX säljer lösningar till konsumenter, något som verkar vara ganska populärt i Sydafrika, detta utgör drygt hälften av intäkterna från Afrika, men endast 20% av totala intäkter. Utanför Afrika har man ingen stor verksamhet riktad mot konsumenter - denna del är det ursprungliga företaget som VDn grundade, men man expanderar Beam-e till flera länder i Afrika och till Brasilien, där det talas om att lagstadga om att alla nya bilar ska ha hårdvara för spårning installerad.

R&D utgifter ligger på runt 5-7% av omsättningen, och detta är lågt jämfört med internationella konkurrenter. Det kan vara ett varningstecken, men en förklaring är att lönen till en mjukvaruingenjör i Sydafrika är ca hälften av nivån i USA - 70% av de anställda är fortfarande i Sydafrika, med låga löner internationellt sett. Företaget rapporterar i IFRS, och man får inte glömma att kapitaliserade R&D-utgifter kan föra till ett överskattat resultat i växande företag (där R&D-kostnaderna också växer). Men i takt med att man växer i USA/EU så kommer man att få ytterligare hävstång på kostnadsfördelen med att ha denna del av verksamheten i Sydafrika, även om det också kan leda till svårigheter för ledningen med så spretiga operationer.

Ledning, styrelse och ägare

VD och grundare Stefan Joselowitz tog ut totalt ungefär 1mUSD i total kompensation under 2014, vilket känns helt okej, och äger 3.5% av företaget - lite för lågt för min smak egentligen eftersom han grundade företaget, men man har hämtat in externt kapital flera gånger och man får anta att emotionella band etc. ändå gör att han styr företaget som en ägare. Ledning och styrelse äger totalt ca 15% av företaget, så de bör ha sammanfallande intressen med aktieägarna. VDn ger ett solitt intryck i intervjuer (till "vad håller dig uppe om nätterna" svarade han att han var rädd för att göra någon besviken, i takt med att företaget växer och blir svårare att leda etc.) och har en lång branscherfarenhet.
Ledningen tilldelas en del optioner, nästan alla dessa har en löptid på 6 år och kräver 10% avkastning för aktieägarna under denna perioden för att vara giltiga, något jag tycker känns okej, även om själva nivån på optionsprogrammen kan verka något stor. I slutet av räkenskapsåret 2014 (31/3) var totala antalet utestående och ej utlöpta optioner, utfärdade sedan 2008, 31,5 miljoner motsvarande 4% av totala antalet aktier.
Innan IPOn ägde insiders 60+% av företaget, direkt efter låg det på 48%, så de har sålt mycket för att hamna på dagens ~15% - detta kan (med viss rättvisa?) ha bidragit till dagens låga aktiekurs. Jag kan förstå att de sålde under/efter IPOn då företaget såg ganska grovt övervärderat ut, men på samma sätt önskar jag att se att de köper aktier igen nu när kursen är låg, något som inte verkar ha hänt ännu.

Dessa 15% verkar dock vara underskattade, eftersom en styrelseledamot vid namn Robin Frew som har varit med sedan bolagets start äger mer än vad som räknas med i dessa siffror, på grund av att han "disclaims beneficial ownership", tar gärna emot input på vad det kan innebära mer specifikt? Kanske på grund av skatteskäl? Oavsett, så äger han någon procent mer genom en Trust som han äger 1/3 av, och 9% mer av företaget genom en familjeägd Trust som består av nära familjemedlemmar - Frew röstar dock för hela denna ägarandel, och för mig ser det alltså ut som att han kontrollerar minst 17% av företaget på egen hand. Detta skulle öka ledningen och styrelsens ägarandel till minst 24%, och Frew verkar alltså vara en signifikant styrelseledamot och ägare.

Den största ägaren i MiX är Imperial Holdings Limited, vars VD sitter i MiX' styrelse. De är en relativt stor och stabil huvudägare, ett konglomerat eller holdingbolag som sysslar med lite olika fordons- och transportrelaterade verksamheter, bland annat äger man Sydafrikas största kedja av bilåterförsäljare. De ökade sin ägarandel i IPOn, och röstade för att dra in utdelningen därefter för att behålla pengarna till expansion - de vill alltså inte bara mjölka MiX på pengar, utan verkar vara en seriös och strategisk huvudägare. Största ägare av Imperial är en statlig, Sydafrikansk kapitalförvaltare som förvaltar kapital åt andra statliga verksamheter.

Totalt sett skulle jag vilja säga att MiX' ägarsituation är tämligen stabil, och att ledningens intressen är någorlunda sammanflätade med aktieägarna. Dock är jag något missnöjd med VD och grundare Joselowitz ägarandel, som definitivt kunde vara större, även om den uppgår till cirka 7 årslöner.

Övrigt

Sydafrikas ekonomi går generellt väldigt knackigt (någon kanske har läst om strömavbrotten etc.) och detta har (enligt VD i en intervju) också påverkat MiX' siffror, även om deras intäkter är hyfsat diversifierade så kommer hälften från Sydafrika.

VD säger också att de har en fördel gentemot konkurrenterna (internationellt sett) eftersom de har funnits längre än de flesta konkurrenter, och detta till stor del på grund av att Sydafrika har anammat "fleet management" tidigt, något som har drivits främst av stora behov för säkerhetslösningar, men som sedan har utvecklats till tidig implementering också av mer effektivitetsdrivna, helhetliga lösningar.

Växttakten i intäkterna har minskat markant de senaste 1,5 åren, men värt att notera är att hårdvara och övriga intäkter uppvisar negativ tillväxt, medan antalet abonnenter och repetitiva intäkter fortfarande växer med 15-25% i årstakt. Dessa områden har högre marginal - men man bör också tänka på att försäljningscykeln är ganska lång för MiX' produkter, vilket gör att de kan förutspå intäktsutvecklingen i den närmsta framtiden inom ett relativt smalt intervall, och ledningen förutspår just nu ytterligare inbromsning i tillväxten i översta raden.

Risker, problem och irritationsmoment

En stor risk i MiX är att man gör ett dåligt förvärv med den stora kassan, eller annan suboptimal kapitalallokering (med hänsyn på kontantbehållningen). Bolaget grundades 1995 och har sedan dess växt ganska snabbt, bland annat genom ett par större förvärv. Av allt att döma har dessa varit framgångsrika, men det ger inga garantier för framtida förvärv. Man gjorde ett mindre förvärv under förra räkenskapsåret, men det handlade egentligen bara om att köpa teknologin i företaget - en app och en webbplattform, om jag inte minns fel. Man har uttryckt intentioner om att använda kassan också till förvärv, sannolikt letar man mest i USA för att förbättra fotfästet på den amerikanska marknaden. Nyligen förvärvade man den största återförsäljaren på den Sydafrikanska marknaden, för 5mUSD. Jag har inte hittat några siffror för Compass Fleet Management som det förvärvade företaget heter, men MiX nämner att de fortfarande är på jakt efter större förvärv, samtidigt som det kan finnas fler möjligheter till liknande förvärv ("lågt hängande frukt") bland resterande återförsäljare/partners. Det kräver dock att företaget ifråga erbjuder en strategisk konkurrensfördel och har tillräcklig skala. Det finns enligt VD enbart en handfull sådana företag idag.

VD säger dock att problemet inte är storleken på förvärven, det är värderingen. Vidare säger han att bolaget måste vara lönsamt (nu pratar dem om stora förvärv att använda kassan på; inte mindre förvärv för att köpa teknologier etc.), och att det inte finns så många lönsamma bolag i branschen. År 2006 gjorde man ett förvärv av ett företag som var lika stort som MiX var då, och detta gick bra, varför VD säger att storlekstaket ligger där nu också - på ett företag lika stort som MiX - vilket för mig är lite oroväckande eftersom vi idag pratar om ett mycket större företag än då. Men jag ser det som mycket positivt att VD satte fingret på priset som den viktigaste variabeln här, han ger ett riktigt bra intryck i intervjuerna jag har sett med honom. Totalt sett ser jag risken för ett riktigt dåligt förvärv som relativt liten, men däremot verkar det sannolikt att man inte hittar något större förvärv att bränna kassan på, utan man får hålla sig till en och annan återförsäljare, alltså kan kassan förbli outnyttjad en lång tid vilket såklart är negativt.

Man har ett EBITDA-fokus i rapporteringen som enligt mig är ett otyg, och som jag inte är glad i. Jag har i detta fallet valt att förlåta det, eftersom så mycket annat pekar åt rätt håll.

Goodwill per aktie är 2 dollar. För den mer intresserade som oroar sig för detta; läs not 7 i senaste 20F. Goodwillen utvärderas varje år med hjälp av en DCF, och det krävs ett avkastningskrav på 19.4% eller en reduktion i konservativt antagna framtida kassaflöden på 62.3% för att dagens goodwill ska motsvara slutvärdet i DCF-modellen. Även bra företag kan stöta på kraftiga motvindar, men jag ser ändå risken för en stor nedskrivning som låg. Om en engångsnedskrivning skulle företas, påverkar det ändå inte företagets verksamhet utan det innebär bara en mer kortsiktig kursrisk. Men om företaget utvecklar sig åt fel håll och jag skulle vilja sälja skulle en nedskrivning kunna bli katastrofal för avkastningen, så det är en reell risk som måste beaktas. Den extremt stabila balansräkningen kan också förändras i ett nafs med ett stort förvärv; och i ett sådant läge drar man antagligen på sig mer goodwill - något att hålla ögonen på.


Anledningar till att dagens vinst är låg på lång sikt:

 • Verksamheten i Brasilien är nystartad och har gått med förlust under 2014 - deras lokala partner, kritisk för deras strategi i landet, har blivit uppköpt (det verkar dock vara färdigt nu) vilket har stört operationerna kraftigt - lanseringen av Beam-e (som jag beskrev tidigare) dröjer men förhoppningsvis kan man få med de nya ägarna till partnern i projektet
 • Också Australien- och Mellanösternverksamheterna går med förlust (+/- 0 på EBITDA nivå är allt vi får veta..), den senare på grund av regionens instabilitet - man har beställningar, men har inte kunnat leverera dem på grund av säkerhetssituationen
 • Sydafrikas ekonomi går dåligt - när den konvergerar mot genomsnittsnivåer kommer MiX' tillväxt tillta
 • Affärsmodellen är högst skalbar och tillväxt kommer med all sannolikhet att öka lönsamheten - lönsamheten (mätt i EBITDA marginal..) är betydlig högre i Sydafrika än resterande marknader enligt företagets utsago
 • Omvandlingen från att kunderna betalar för hårdvaran själva, till SaaS leder till högre marginaler och stabilare intäkter - 67% av intäkterna 2014 kom från abonnenter, mot 58% år 2013:


 • Mycket stor kassa som ska användas till tillväxt (främst i USA och kanske Brasilien, men man pratar också om stora möjligheter i Europa) - ett lyckat förvärv kan öka EPS kraftigt i ett nafs
 • VD förväntar sig marginalförbättringar efter satsningar på marknadsföring och försäljning som har kostat en del - man nämner också detta som anledningen till att bruttovinsten föll för första halvåret FY 2015 (deras räkenskapsår löper från 1/3-30/2), samt kostnader för att efterfölja regulatoriska krav i USA - man ser också att kostnaderna för försäljning, marknadsföring och administration ökat kraftigt det första halvåret
 • Antalet abonnenter och abonnemangsintäkter växer med 25-30% per år, och på lång sikt ser jag en omsättningstillväxt på åtminstone 10-20% (hittar man fler lämpliga förvärv kan det såklart bli en större boost här)

Värdering och slutdiskussion


P/E för FY 2014 är 13.8, men justerat för valutavinster ligger det på något höga 17. Det är ungefär 14 för år 2013 dock, och man får inte glömma kassan på 42% av börsvärdet samt att vinsten är nedtryckt. Totalt sett ser priset billigt ut, men det är inget självklart köp förrän man sätter sig in i framtidsutsikter och konkurrensfördelar, jag tycker det ser attraktivt ut med tanke på verksamheten och de mycket goda tillväxtmöjligheterna, men tvekar ändå lite eftersom det inte är så billigt - man betalar här för en viss vinsttillväxt, men om företaget hade låtit bli att öka kostnaderna för expansion och investerat/delat ut större delen av kassan hade P/E talet befunnit sig under 10. Om man ser på FY 2015 (kom ihåg att halva har gått) så handlas aktien till hela P/E 20 baserat på ledningens mål efter valutaeffekter, men justerar man för (hela) kassan blir det ca P/E 11-12.

P/S är 1.7 och EV/sales 1.1.

P/B är 1.2.

EV/EBIT beräknat på balansräkningen från H1 '15, USD/Randkursen 21/1 och EBIT från 2014 fick jag till 6.9, men någon får gärna dubbelräkna här.

Jag har varit ganska tveksam till MiX Telematics hela vägen, då de verkade i en för mig ny bransch och i ett väldigt främmande land. Men deras verksamhet har i mångt och mycket imponerat på mig, och även om vinsten, justerat för valutaeffekter, med all sannolikhet kommer att ha sjunkit 2 år i rad när FY 2015 tar slut i mars, så verkar de i en bransch med fina framtidsutsikter, de har tydliga konkurrensfördelar och jag blir mycket överraskad om MiX inte är ett avsevärt större företag om 5-10 år, med betydligt högre kapitalavkastning än i dagsläget. Tjänsteföretag med SaaS-lösningar och "big data" produkter handlas sällan till P/B 1.2 och med hänsyn till kassan ser det inte dyrt ut i förhållande till vinsten heller. Jag har tagit en position i MiX motsvarande cirka 12% av min portfölj, och denna andel känns lagom, givet valutarisker och att MiX inte är min "highest conviction idea".


Är det något jag har glömt att nämna i min analys? Något ni undrar över? Är skeptiska till?


Länkar

Intervjuer med VD Stefan Joselowitz finner ni härhär och här. Den första och sista är videointervjuer, den sista videon inkluderar även något av en Peter Lynch look-alike!

http://carinsurance.arrivealive.co.za/beame-launches-its-first-smartphone-app-release-for-vehicle-tracking.php

http://seekingalpha.com/article/2076653-mix-telematics-global-green-and-undervalued

http://seekingalpha.com/article/2789465-mix-telematics-a-rare-opportunity-to-buy-a-stake-in-an-excellent-company-at-an-excellent-price?ifp=0#comments_header

http://analysis.tu-auto.com/fleet-and-asset-management/telematics-fleet-management-usa-2013-taking-market-saturation

http://midtownpartners.com/wp-content/uploads/2014/08/MIXT-initiation-6-19-14.pdf

11 kommentarer:

 1. Det här är en analys jag väntat på =).

  Jag vet inte om MiX eller en konkurrent är den bästa investeringen men det är en bransch som attraherar mig väldigt mycket.

  SvaraRadera

 2. Roligt att höra. Det finns en del amerikanska alternativ, men värderingarna ser mycket luftigare ut. Av det jag har sett verkar MiX vara mest fördelaktigt positionerat för att bygga upp konkurrensfördelar och ta del av branschens framtida tillväxt globalt sett. Det kan dock finnas någon nischad konkurrent som är intressant, med en stark marknadsposition inom t.ex. anläggningsmaskiner eller liknande, men de publika alternativ som jag har sett har alla varit väldigt högt värderade. Om vi tittar på de top 10 största enligt rapporten från m2mnow:

  Som exempel kan nämnas TomTom, där fleet management är ett av fyra segment (men även de andra segmenten innehåller verksamhet som konkurrerar med MiX). Deras intäkter minskar på grund av motvind i konsumentsegmentet, där de säljer GPS'er för bilar som konkurreras ut av färdiginstallerade navigationssystem. De handlas till P/E 26 (justerat för engångsposter, annars hade det varit mycket högre). Och deras vinst och omsättning har sjunkit eller stått stilla sedan 2012.

  Trimble, enligt rapporten ovan den största spelaren i branschen, är ett mycket större företag men de sysslar med en hel del annan mjukvara, för byggbranschen m.m. De handlas till P/E 33 (eller 18 om man exkluderar bland annat avskrivningar på goodwill) och detta också på sjunkande vinst och omsättning - detta verkar dock främst bero på tillfällig motvind i deras lantbrukssegment. Balansräkningen ser sådär ut - 60% soliditet men nästan lika mycket goodwill som eget kapital, goodwill står alltså för mer än hälften av tillgångarna efter många förvärv. Detta förklarar de rejäla nedskrivningarna på goodwill - antagligen har man köpt hyfsat dyrt eftersom goodwill annars inte behöver avskrivas.

  Så har vi Omnitracs, en mer renodlad telematikspelare som tidigare var en del av Qualcomm. De ägs av en amerikansk PE-firma, och köptes ut för 800mUSD, antagligen till saftiga multiplar. De är nog en formidabel konkurrent i Nord- och kanske Sydamerika, men deras huvudnärvaro är i USA.

  Sedan har vi aktörer som Gurtam (inte heller börsnoterat, privatägt i Vitryssland) som bara säljer enklare GPS-spårningsprodukter, något som antagligen inte erbjuder några större konkurrensfördelar på lång sikt.

  En väsentlig konkurrent i USA är Fleetmatics, som är börsnoterade och inriktar sig mot mindre och mellanstora företag (jämfört med MiX' större fokus mot större kunder). De är ett renodlat telematikföretag, verkar ligga i framkant på produktsidan och växer kraftigt med 30-40% i årstakt. De har även en stabil balansräkning med mycket kontanter, och verkar växa organiskt. Problemet är priset; de handlar norr om P/E 40 beroende på hur man räknar (använder man GAAP vinsten för 2013 är P/E 49).

  Så kan man fortsätta genom top 10 listan. Jämför man ovan nämnda Fleetmatics börsvärde med MiX; så är Fleetmatics värda 1500 mUSD medans MiX kostar 180 mUSD. Antalet abonnerande fordon är något högre för Fleetmatics; men man får inte glömma att en väsentlig del av MiX' kunder är konsumenter och att siffrorna därför inte är helt jämförbara - en konsument betalar ett mycket lägre snittpris, och är antagligen mycket mindre trogen sin leverantör. Skillnaden i marknadsvärde är ändå otrolig.

  Israeliska Pointer Telocation har kommit upp på Seeking Alpha som ett billigt alternativ. De verkar dock också befinna sig i den lägre änden av skalan med risk för "commoditization". Kan definitivt vara värt att se på dock, vet inte hur deras produkter jämför sig men priset verkar inte avskräcka.

  Hoppas detta gav dig bättre överblick. Jag har försökt kika på alternativ men allt pekar på att detta är en bransch där det är svårt att köpa marknadsledare till rimliga multiplar. Säg till om du har några fler funderingar :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oj det var ett svar i hästväg som sparar oerhört mycket tid =).

   Men borde inte I.D. Systems också vara med på listan?

   Dyrare än Mix men inte extremt dyrt. http://www.id-systems.com/

   Radera
  2. Hehe ja insåg att det kanske förtjänade ett eget inlägg :P

   Tror inte de räknas som en av de allra största, men ärligt talat har jag inte sett närmre på dem. De listas som en kund till ett av företagen i m2m-rapporten, vilket var lite märkligt. Oavsett verkar de vara mer nischade, mot gaffeltruckar och baggagehantering och liknande. Det kan visserligen vara intressant eftersom sådana nischer kan erbjuda större inträdesbarriärer, men samtidigt är marknaden för sådana produkter inte lika stor.

   Dessutom har de gått med förlust sedan 2009, tror jag?

   Radera
 3. Det trevligaste med investeringen är att nedsidan är så liten; det värsta som kan hända är förmodligen ett stort ruttet förvärv, men även om det händer så är värderingen baserat på dagens intjäning inte särskilt tilltagen, och den stora kassan gör att mycket ska till för att företagets värde skal sjunka under dagens aktiekurs.
  Visar det sig däremot att företag och ledning är så kvalitativa som jag tror, så kommer kassan så småningom att utnyttjas till värdeskapande förvärv och även om det kan ta tid så är det inte inprisat i dagens aktiekurs överhuvudtaget. Dessutom är organisationen positionerad för att tillgodogöra sig organisk tillväxt på en global basis, något man har tagit stora kostnader för utan att riktigt se resultatet av ännu.

  SvaraRadera
 4. Kul med annorlunda case och att någon tar sig tiden att gräva, det är alltmer sällsynt bland dagens checklistebloggare.

  Vad är det som gör att de får konkurrensfördelar av att finnas på många marknader? Och skalfördelarna - vad består de av? Finns det någon risk för att teknologiska förändringar kommer och sveper mattan under företaget?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för fina ord :)

   Det gör att de kan ta kontrakt från riktigt globala kunder - kunder som DHL, som man nyligen fick ett mindre kontrakt med i Afrika, vill ha leverantörer som kan leverera globalt. Väljer de att skala upp affären i framtiden, så är MiX en av få leverantörer som kan ge dem samma mjuk- och hårdvara globalt, vilket underlättar för kunden att integrera systemet med deras egen verksamhet.
   I senaste conference callet förklarade VD dessutom hur bussföretag i England (kunder) hjälpte dem att sluta kontrakt med bussföretag i Brasilien; eftersom kunderna inte är konkurrenter (olika marknader) så har de inget emot att visa upp sina egna kostnadsbesparelser och liknande för andra kunder, och MiX kunde visa på en fin ROI för en liknande kund.

   Skalfördelarna består mest av teknologi (R&D och utveckling) samt personalkostnader (administration etc. samt som sagt R&D/utvecklingspersonal) som inte behöver skalas upp linjärt med intäkterna. Man behöver dock skala upp försäljningspersonal, datalagringscenter och användning av mobil- och satellitnät linjärt med omsättningen.
   Men MiX använder i princip ingen personal för att ge kunderna service - det finns mindre avancerade spelare som använder sig av callcenter etc. vilket inte är skalbart alls. Efter att hårdvaran är installerad är MiX bara en mjukvaruleverantör, och kunder som väljer att inte betala för hårdvaran up-front blir mycket lönsamma så fort hårdvaran har "amorterats".

   Teknologiska förändringar är definitivt en risk, men MiX har historiskt varit duktiga på att ligga i framkant med sin teknikutveckling, och i takt med att man når stor skala kan man köpa upp mindre teknologier. Men det är såklart en risk att t.ex. lastbilstillverkare utvecklar egna teknologier - denna risk anser jag dock vara hanterbar eftersom:
   1. Nedsidan på medellång tid är skyddad eftersom MiX har en stor användarbas med abonnenter som knappast försvinner över en natt.
   2. Stora kunder - som MiX fokuserar på - har lastbilar (eller andra fordon) från många olika tillverkare, men de vill ändå ha samma mjukvara för hela fordonsflottan.

   Så "svepa mattan" har jag svårt att se att en ny teknologi kan göra, men på lång sikt skulle nya teknologier definitivt kunna vara ett hot. Där måste man nog helt enkelt lita på ledningen och företagets innovativa förmåga alternativt konkurrensfördelar som gör att man kan köpa upp konkurrerande teknologier. I dagsläget är MiX en teknologiledare med en av de mest sofistikerade produktportföljerna på marknaden, av allt att döma.

   Radera
 5. Finns en del intressant att läsa på Seeking Alpha om Pointer Telocation som enligt skribenten handlar till P/E 7 (har för mig jag kom fram till en högre siffra). Oavsett så har de inte lika sofistikerade produkter, bruttomarginalen är cirka 30% medans MiX ligger på 67% (75% för subscription revenue, 56% för hårdvara) - förmodligen inte en industrivinnare, åtminstone globalt sett. Men billigt verkar det vara.

  SvaraRadera
 6. Kul med en genomarbetad analys.
  Varför tillverkar inte fordonstillverkarna dessa produkter och installerar de som standard varor, förlänger de livstiden på fordonen eller något annat kontraproduktivt?

  Hade gärna sett ett passande kvalitets mått, kanske något som justerar för kassan, roic etc.

  S&U

  SvaraRadera
 7. Tack!

  De integrerar redan en del telematikprodukter i fordonen från scratch, men det handlar om enklare saker som fordonsspårning och hours-of-service. Denna delen av marknaden löper stor risk att bli "commoditized", det är redan en del standarder på gång och det är inte ett attraktivt segment för en investerare som letar konkurrensfördelar.

  När det kommer till mer avancerad telematik finns det förstås en risk för att även den kommer att integreras i fordonen så småningom, men jag tvivlar på det. Dessa produkter är ju avancerade, och därför är det svårt att införa branschstandarder - olika telematikföretag har olika lösningar på samma problem, vitt skilda teknologier och så vidare.
  Ett transportföretag - särskilt de större kunderna som MiX fokuserar på - har gärna fordon från en rad olika tillverkare, men vill ha samma mjuk- och hårdvara för telematik installerad i allihopa, eftersom denna sedan skal integreras med andra system hos transportföretaget, och kunna hanteras på en och samma plattform. Därför är jag inte så orolig för denna risk, åtminstone inte på medellång sikt. Dessutom är den installerade användarbasen ett skydd mot nedsidan i investeringen - den försvinner knappast över en natt.

  Användarbasen är globalt sett stor och har ett stort värde för en strategisk köpare. Det har varit många uppköp och liknande aktivitet i branschen de senaste åren, och alla exempel på uppköp som jag har sett (minst 5-8 stk) har varit betydligt högre värderade än MiX på EV/R, P/S, eller EV/EBITDA basis. Management har även hintat om intresse från riskkapitalbolag, men jag gissar på att huvudägarna inte är intresserade.

  När det kommer till kvalitetsmått så har avkastningen på eget kapital historiskt legat kring 11-14% med en topp på 21%, men 2014 var den cirka 10% och TTM ligger den på cirka 9%. Detta beror främst på kassan, men också tillväxtinvesteringar och på en knackig Sydafrikansk ekonomi.

  ROIC ligger TTM på 8.5%, och sedan 2008 har snittet varit 13,3%.

  Jag räknar med att lönsamhetsmåtten skal upp, och att avkastningen på eget kapital på sikt bör ligga runt 15% i takt med att skalfördelar realiseras, kassan utnyttjas och man uppnår tillräcklig skala i de nya länderna. Det finns såklart ingen garanti för det, men jag litar på ledningen.

  SvaraRadera
 8. Från en presentation nyligen (VD): "We've never lost a deal to Fleetmatics, and they could probably claim the same, and we'd both be right"

  Han nämnde också att Fleetmatics affärsmodell inte är lika skalbar som MiX'.

  "I'm focused on selling telematics solutions to our customers, we're not really focused on selling our stock"

  VD hintade innan han sa detta om att aktien är kraftigt undervärderad.

  SvaraRadera