fredag 11 juli 2014

Protector Q2

Det känns nästan inte som att det behövs en till bloggare som skriver om Protector, men jag hade en del tankar om Q2 rapporten så det är lika bra att få ned dem här.

Tillväxten tuffar på som vanligt och bruttoresultatet är såklart oerhört starkt, men skal inte ses som en indikation på långsiktig intjäningsförmåga eftersom det drivs av en stark börs. Jag skriver inte ned alla siffror här utan hänvisar till rapporten.

Operativa kostnader går ned något som % av GWP vilket är förväntat i år, framförallt om SE/DK ska bli lönsamma. Man flaggar för att takten i nyrekryteringen framöver kommer att saktas ned, samtidigt som premierna fortsätter att öka. Kostnadsprocenten är fortfarande negativ netto, eftersom man använder sig av relativt mycket återförsäkring, men har ökat något sedan 2013. Totalt sett ser det tillfredsställande ut.

Mindre roligt är att claims ratio ökar, något som kan vara en del av naturliga variationer eller ett tecken på ökad konkurrens, något man har nämnt som en möjlig risk tidigare. Men i rapporten förklarar man det delvis med en knackig utveckling i skadeprocenten i SE/DK, vilket mycket väl kan vara fallet. Det är iallafall så jag tolkar det när de säger att de "ligger efter i schemat".
Man nämner också i Q2 presentationen att gross claims ratio är sämre än peers, vilket i sig inte behöver vara ett stort problem utan måste ses i förhållande till kostandsprocenten.

En annan trevlig detalj är att tillväxten på 12% i ägarskiftesförsäkringarna består till större delen av ökad försäljning, och endast 3 procentenheter av tillväxten kan förklaras av ökande bostadspriser. I övrigt lämnar denna del av Protector en mycket tillfredsställande rapport med något ökande marknadsandelar.


En sak som jag inte förstår, som någon läsare kanske är mer insatt i (alla siffror för H1): Hur får de det till att bara 17% av den totala tillväxten i GWP kommer från SE/DK, när tillväxten i SE/DK är ca 230 MNOK, och den totala tillväxten i GWP för hela Protector är ca 450 MNOK? Alla siffror från H1.

Man har eventuellt hittat en nisch i den svenska bussförsäkringsmarknaden, där de hävdar sig ha tagit en stark marknadsposition. Trevligt om det stämmer, även om man också nämner en lägre kostnadseffektivitet inom motorförsäkringar i Sverige. Man nämner också att den svenska avdelningen uppvisar en positiv utveckling i Protectors affärskultur, vilket såklart är ett uttalande som man inte kommer att kunna granska men som är en viktig faktor på lång sikt om det stämmer.

Investeringsportföljen har växt med 26% det sista året, och allt tyder på att tillväxten fortsätter ett par år till. Mycket trevligt för oss aktieägare. Jag tycker avkastningen från obligationsportföljen är konstigt hög, men det beror nog på sjunkande räntor. Man nämner en omallokering från aktiemarknaden till obligationer, något jag nog ser som svagt positivt även om jag inte tycker att de bör syssla med marknadstiming.

Utvecklingen på balansräkningen är stabil, och Protectors finanser kommer sannolikt vara mycket starka efter 2014 om inte börsen kraschar, eftersom nettoresultatet troligen blir mycket starkt. Detta borgar för höjd utdelning och starka finanser inför eventuellt sämre tider i framtiden.

Avslutningsvis kan vi konstatera att allt tyder på att 2014 blir ett mycket starkt år för Protector, med bra tillväxt, ett starkt resultat till trots för fortsatt negativ CR i tillväxtmarknaderna, men en överlag helt okej utveckling för lönsamheten. Deras egen prognos höjs och landar på konservativa 4.6 nok per aktie, trots antagande om 0% avkastning på aktiedelen av investeringsportföljen. Jag vidhåller att detta inte bör ses som ett normalår resultatsmässigt, men å andra sidan ser tillväxten ut till att bli lönsam i år och man har underlag för att fortsätta denna ett par år till.

7 kommentarer:

 1. Tja, jag tyckte att det var den bästa sammanfattningen hittills så bra att du tog dig tid även om andra kommenterat =).

  SvaraRadera
 2. Håller med. Tack.

  SvaraRadera
 3. Nu orkade jag inte öppna rapporten, men de 17% ska kanske vara 17%-enheter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Japp det har du rätt i. Jag avfärdade det tidigare eftersom jag blandade ihop tillväxten för Q2 och för H1, men tillväxten för H1 var 29% (och inte 21%):

   Den totala GWP-tillväxten var väl ca 400 MNOK H1.
   I % växte den med 29 % under första halvåret och utav dessa 29 % så stod Norge för 12 och Sve/Dan för 17 %.

   Radera
 4. Bra sammanfattning. Tänkte själv att det var onödigt med ytterligare inlägg om Protector men det är intressant att höra andras tankar.

  Vet du hur avkastningen från obligationerna realiseras? Ger obligationsfonderna de investerat i utdelning och därför bidrar direkt till kassaflödet eller är det värdeökning likaså? De fonder de köpt direkt bör rimligtvis ge löpande intäkter. Vet du om det är företagsobligationer eller statsobligationer de investerar i?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, för mer detaljerad information rekommenderar jag noterna i årsredovisningen :) Men avkastningen kommer i form av utdelningar, precis som från obligationerna. Jag räknar också med att värdeföränringarna (marknadspriset) på både fonder och direktägda obligationer tas med i resultatet, precis som för marknadspriset på aktier. För obligationerna och obligationsfonderna bör dessa svängningar dock vara mycket mer moderata, och åtminstone över tid endast påverkas av ränteläget.

   Radera