måndag 22 december 2014

Nordjyske bank, svar från IR


Tänkte bara dela med mig av ett mail som jag fick av IR-chefen hos Nordjyske bank, eftersom det var ganska utfyllande. I övrigt håller jag med Kenny i frågan och tänker sälja av mitt innehav successivt (många aktiekurser pressas i december, försöker undvika detta).
Mailet talar dock för att förvärvet nog inte är en så dålig affär, iallafall, på lite längre sikt:

Kære aktionær,

Tak for din mail som jeg gerne vil kommentere på et overordnet niveau. 

Vi mener, at den goodwill der betales, er udtryk for en reel værdi, som vil komme til udtryk i indtjeningspotentialet for den fortsættende bank. 

Jeg vil gerne understrege, at vi er meget opmærksomme på, at det er vores fornemste opgave at skabe værdi for den enkelte aktionær samt for kunder og medarbejdere.

Det, som bestyrelsen grundliggende har overvejet forud for fremsættelsen af dette købstilbud, er:

1)        Skal Nordjyske Bank være en selvstændig bank med de muligheder og risici, som det indebærer, og med en eventuel mulighed for at indgå i en konsolidering på et senere tidspunkt.2)        Eller skal Nordjyske Bank alternativt vælge at deltage aktivt i konsolideringen og aktivt forfølge muligheden for at skabe en endnu stærkere nordjysk lokalbank, som kommer i selskab med de større Gruppe II banker.

Nordjyske Bank skal kun forfølge sidstnævnte, hvis det skaber værdi for aktionærerne. Det er ledelsens klare opfattelse, at det er tilfældet.

Forud for afgivelsen af købstilbuddet har vi lavet en grundig analyse af værdien af Nørresundby Bank, som er baseret på den due diligence, som vi tidligere har lavet i forbindelse med fusionsforhandlingerne. På denne baggrund er vi kommet frem til, at værdien af Nørresundby Bank for Nordjyske Bank er højere, end det vi byder, når man tager højde for det fremtidige værdipotentiale, der kan realiseres. Det er derfor vores klare overbevisning, at opkøbet vil være værdiskabende for den enkelte aktionær i Nordjyske Bank. 

Værdipotentialet ved at gennemføre transaktionen vil udmønte sig på flere fronter. Der vil således være væsentlige omkostningssynergier ved at sammenlægge de to banker, men derudover ser vi også betydelige muligheder for at øge forretningsomfanget grundet en forbedret evne til at betjene større kunder, adgang til et nyt markedsområde (omkring Ålborg) med høj vækst m.v. Derudover vil en sammenlægning også give en bedre diversificeret udlånsportefølje, hvilket vil være med til at reducere risikoen. Af disse grunde forventer vi at kunne skabe en bank med en forbedret indtjeningsevne til gavn for aktionærerne.

Ejerandelen for den enkelte aktionær vil blive reduceret, som følge af aktiebetalingen til aktionærerne i Nørresundby Bank samt den efterfølgende fortegningsemission. Dette er et forhold, der har ligget os meget på sinde, og det er også årsagen til, at garantikursen ved emissionen er låst fast til 115 kr. pr. aktie, hvilket svarer til gennemsnitskursen de seneste 10 børsdage frem til d. 17. december. Normalt vil en garantikurs være fastsat med en betydelig rabat i forhold til markedskursen. Din ejerandel vil således blive reduceret, men der vil ikke gå værdi tabt, eftersom kursen er fastsat til 115 kr. pr. aktie. Sagt på en anden måde, så vil du få en ”mindre andel af en større kage”. Din fremtidige ejerandel vil dog afhænge af, i hvilket omfang du ønsker at medtegne ved fortegningsemissionen. Tegningskursen på 115 er garanteret af Jyske Bank. Skulle markedskursen være lavere end tegningskursen vil hele emissionen således blive tegnet af Jyske Bank.

 


Venlig hilsen
Lars Kiærskou
finanschef 

Mer läsning om uppköpet finner ni bland annat på Euroinvestor, här och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar