torsdag 21 november 2013

Min portfölj - HM och NAXS

Här kommer nästa inlägg i serien. Jag börjar direkt:

Hennes & Mauritz är ett företag som knappast behöver någon presentation. Det var ganska länge det största innehavet, men det var ett tag sedan och nu är andelen bara 7-8 %, dessutom vid en hög värdering. Jag sålde av en del på kurs 278, på grund av för hög värdering. Har GAV på 202 kr. Jag hoppas kunna öka vid dipp, men HM är konstant övervärderat.


Värden i HM:
  • Välorganiserat med effektiv inköps- och logistikorganisation
  • Starka huvudägare, långsiktig ledning
  • Väldigt lönsamt
  • Väldigt defensivt finansierade
  • Behöver väldigt lite kapital i verksamheten för att expandera, resten kan delas ut
  • Starkt varumärke
Läsa mer om HM kan man göra på många andra ställen, därför väljer jag att gå vidare.

NAXS - Nordic Access Buyout Fund är ett ännu mindre innehav i dagsläget, då kursen steg en del efter att jag köpte min första post, och jag har inte riktigt vågat öka sedan dess.


Citat från aktiespararna:
"NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade aktie. Investeringsstrategin inriktas på en selektiv och diversifierad fondportfölj."
Man investerar alltså i såkallade buyout-fonder, detta säger NAXS själva om dessa:
"Buyout innebär investeringar i existerande, mogna bolag, till exempel genom köp av en division från en större koncern eller utköp av noterade bolag. Normalt har portföljbolagen i de buyout-relaterade fonderna goda kassaflöden."
Det finns mycket mer bra information om verksamheten och PE, både på NAXS hemsida och i deras årsredovisningar samt prospekt. Yale Endowment som har avkastat 13,7% per år de senaste 20 åren brukar förespråka och använda sig av 30% Private Equity. Jag köpte till en rabatt mot det egna kapitalet, men idag handlas väl aktien bara någon krona under EK och då ska man komma ihåg att en liten andel (8 kr per aktie, tror jag) av EK fortfarande inte har investerats i någon fond utan bara genererar ränteintäkter. Om jag inte minns fel täcker dessa ränteintäkter förvaltningskostnaderna enligt NAXS själva. Vid investering gjorde jag en analys av förvaltningskostnaderna och kom fram till att de var relativt låga, och för en annars så svåråtkomlig marknad kanske det är värt det. 
Här och här är artiklar som tar upp förvaltningskostnaderna i bolaget.

Underliggande innehav i fonderna
Underliggande innehav som avyttrats från fonderna har genererat i snitt 21% IRR (brutto), och de flesta underliggande fonder bör vara i en exitfas just nu eller komma in i en snart. Fram till årsskiftet 2012/13 var siffran 25% IRR, vilket tyder på att de attraktivaste innehaven köpta under 2008-2009 nu kanske är avyttrade. Men bara 15 av totalt 94 bolag har avyttrats, och 21 av de återstående är förvärvade 2008 eller 2009.
De flesta innehaven är nordiska, men man har också en del andra europeiska innehav och man har en god spridning mellan small-, mid- och large cap, samt mellan sektorer.
Jag rekommenderar NAXS översiktliga rapporter för mera information!

Avslutning
Egentligen var NAXS mest tänkt som ett värdecase där jag skulle ta del av en uppvärdering upp till substansvärdet och samtidigt såg extra uppsida i att de köpte tillbaka en del egna aktier under EK, och en möjlighet till fin avkastning framförallt på underliggande innehav förvärvade under finanskrisen medans jag väntade på uppvärderingen. Tyvärr hann jag inte köpa på mig så mycket innan de började uppvärderas rejält men jag ser idag värde i att ha lite exponering mot PE i portföljen, så innehavet får ligga så länge. Jag ökar nog dock inte förrän aktiekursen går ned en substantiell bit under EK igen, även om jag ser det som berättigat att köpa runt EK för de som vill ta del av PE marknaden och ser NAXS mer som en fond.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar