lördag 25 oktober 2014

Vitec: Q3

Vitec levererade en mycket trevlig kvartalsrapport med kraftigt ökad vinst (ännu kraftigare om man ser bort ifrån förvärvsrelaterade kostnader), ökad andel repetitiva intäkter och man jobbar aktivt med att förbättra sin process för att integrera nya bolag i koncernen, något vi aktieägare förmodligen kommer att få glädje av vid framtida förvärv.

Mäklardelen gynnas av kostnadsbesparingar som genomfördes förra året, och produkterna verkar mottas väl av marknaden. Orosmomenten i affärsområdet har inte fått genomslag ännu. Rörelsemarginal på fina 17%, och med det uppgår rörelseresultatet från affärsområdet till nästan halva koncernens rörelseresultat (före förvärvsrelaterade kostnader).

Fastighetsdelen utvecklas också positivt med en ökad andel repetitiva intäkter och något förbättrad omsättning samt en rörelsemarginal på 14% (12%). Den nya produktplattformen ser ut att prestera ganska bra.

De nya affärsområdena Hälsa och Auto (bilbranschen) uppvisar sunda rörelsemarginaler och en hög andel repetitiva intäkter.

Det lilla AO Energi går också utmärkt med 15% omsättningstillväxt hittills i år och en mycket fin rörelsemarginal. AO Media, i ungefär samma storlek, fortsätter att gå knackigt med i princip ett nollresultat.

Finans och försäkring uppvisar mycket kraftig tillväxt men också ett nollresultat, en kraftig försämring mot förra året. Detta beror på förvärvet av danska Aloc i Q3, vilka belastar resultatet med full arbetskostnad trots semesterperiod, något som alltså drar ner resultatet kraftigt för hela jan-sept.


Balansräkningen är Vitecs svagaste kort, något jag ansett acceptabelt på grund av ledningens bevisade förmåga att genomföra värdeskapande förvärv och branschens stabila natur. Soliditeten uppgår till 35%, räntetäckningsgraden för de första tre kvartalen till 12, och jag tycker det ser okej ut givet att inget oförutsett händer framöver. Vi aktieägare får hoppas att integrationen av förvärven går smidigt och att man kan öka lönsamhet och omsättning medans man betalar ned skulderna de närmsta åren. Det blir nog inga stora förvärv under 2015. För övrigt rekommenderar jag Aktieingenjörens kommentar på halvårsrapporten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar