måndag 3 februari 2014

Bokslut NAXS - Nordic Access Buyout Fund

Mitt lilla innehav i NAXS som köptes in i slutet av april 2013 har utvecklats väl - 29% kursstigning och en yield on cost på 1.5% för 2012 och ca 6% för i år - enligt styrelsens förslag. Man vill också få ytterligare mandat att återköpa aktier för den stora kassan, återköpen under 2013 uppgick dock bara till 0.2% av utestående aktier. Min avkastning består av ökat EK samt högre värdering. Idag värderas bolaget nästan till EK, men då ska man komma ihåg att endast 80% av detta är investerat i Buyout-fonder, resten är kontanter - räntan täcker visserligen förvaltningskostnaderna, men jag ser P/B 1 som ett "tak" för vad som är en rimlig värdering.

Ökning EK 1.1-31.12 : 7.3%
Nyinvesteringar per aktie: 5,1 kr
Återbetalningar från avyttringar per aktie: 4,6 kr
Rörelsens kostnader/EK: ca 1.8%

I år har de underliggande fonderna investerat i 9 nya innehav, och sålt av 10 äldre. Ett innehav (inom e-handel) har skrivits ned till 0 och avyttringen av Dealer.com ser inte heller ut att bli någon höjdare. Total brutto IRR för alla avyttrade bolag sedan NAXS bildades uppgår till 19%, ganska imponerande, än så länge. Jag misstänker dock att denna kommer att sjunka något framöver då man har avyttrat de mest attraktiva objekten - men det är förstås ren spekulation. Men genomsnittsavkastningen har sjunkit något sedan starten - tidigare uppgick den till 21%.

Så här ser innehavsprofilen ut:2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totalt
Antal nya portföljbolag
12
16
12
18
16
15
9
98
Antal avyttringar under perioden4

4
10
18
Antal förvärvade bolag under året som nu är avyttrade
6
6
3
2
1


18


Genomsnittlig innehavstid för kvarvarande 80 bolag är 3 år. 
Så här ser branschfördelningen ut:


Utvärdering av innehavet

Jag är nöjd med att ha en liten exponering mot Private Equity, men besväras av att innehavet är lite för litet samt den dåliga transparensen man får i sådana här investeringar. Bolaget ska dock ha en eloge för sina rapporter och sin hemsida - de informerar väl. 
Jag har dock inte riktigt bestämt mig för om detta är ett "evigt" innehav - det är ju en udda fågel på många vis, och jag är inte säker på att innehaven förvärvade från 2010 och framåt kommer att ge lika god avkastning som de förvärvade 2007-2009. Visserligen bör väl värderingarna 2007 ha varit ganska höga, och de står ju för 1/3 av avyttringarna, så jag vet inte. Ska jag ha NAXS i sin portfölj på lång sikt så måste jag nog låta bli att spekulera i sådant - men när jag köpte innehavet var tanken bara att vänta på en uppvärdering närmare EK och avyttringar från 2008/2009 såg jag som en möjlig extra uppsida i form av ökat EK. Om NAXS blir något övervärderade - läs: handlas en bra bit över EK - så ligger det nära till hands att avyttra det lilla innehavet. Men annars ligger de kvar i portföljen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar